Voľby prezidenta SR

DSC_2841

Voľby prezidenta SR sa konali v dvoch kolách. Prvé kolo sa konalo 23. marca a druhé kolo 6. apríla 2024. Týchto volieb sa zúčastnili aj tí naši klienti, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa tohto aktu.

Volieb sa zúčastnili nielen tí klienti, ktorí majú trvalý pobyt v Sušanoch, ale viacerí požiadali aj mieste svojho trvalého bydliska o vydanie hlasovacích preukazov na obidva kolá volieb. O hlasovacie poukazy požiadali aj klienti, ktorí sú na prevádzke Hrnčiarske Zalužany. Dvaja mobilní  klienti svoj hlas odovzdali priamo vo volebnej miestnosti v zasadačke obecného úradu. Prevažná väčšina klientov má však zhoršenú mobilitu alebo je imobilná, a tak sme v mene týchto klientov požiadali volebnú komisiu v Sušanoch i Hrnčiarskych Zalužanoch o prenosnú urnu.

Volebná komisia poverila niektorých svojich členov, ktorí s prenosnou urnou prišli do nášho domova, a tak sa aj naši klienti mohli  podieľať na hlasovaní vo voľbách, a tým mohli vyjadriť aj svoj názor.

Priložené fotografie