Vianoce 2023 v našom domove

DSC_2259

Vianoce sú sviatky pokoja, lásky, mieru a nádeje, kedy sa schádza k spoločnému stolu celá rodina. Aj my sme sa práve na Štedrý deň všetci zišli v jedálni domova pri bohato prestretom stole. Vianoce však nepredstavujú iba hojnosť a darčeky, ale Vianoce sú posolstvom nádeje a majú veľký duchovný rozmer. Kresťanský a duchovný rozmer tohto slávnostného dňa nám pomohol naplniť pán farár Jožko, ktorý je rodákom z našej obce a rád sa sem vracia k svojej rodine. Jeho milé a povzbudivé slová pohladili dušu určite každého nášho klienta a spoločná modlitba upevnila kresťanské posolstvo Vianoc v každom z nás.

Takisto sa všetkým prihovorila aj sociálna pracovníčka Anka príbehom o štyroch adventných sviecach a  vedúca sociálno-zdravotného úseku Mgr. Janka Kubišová. Pani Janka neskôr po slávnostnom obede odovzdala všetkým klientom aj malé darčeky. Pán farár Jožko sa každému klientovi v jedálni prihovoril, podal ruku, povzbudil. Tradíciou v našom domove je, že pred koncom tohto slávnostného stretnutia si pri svetle sviečok zaspievame spoločne najznámejšiu vianočnú pieseň Tichú noc. Na záver pán farár udelil všetkým prítomným Božie požehnanie a poprial šťastné, v pokoji a Božej milosti prežité vianočné sviatky.

Priložené fotografie