Pripomienka fašiangových tradícií

DSC_2707

Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu (začínajú sa na Troch kráľov a končia Popolcovou stredou). Sú obdobím veselosti a hodovania. Symbolom konca fašiangov je „pochovávanie basy“, pri ktorom sa paroduje skutočný pohreb. Táto tradície nie je len prejavom smútku za koncom fašiangových radovánok, ale tiež vyjadruje rešpekt k nadchádzajúcemu obdobiu duchovnej obnovy počas Veľkého pôstu.

Našim seniorom, ale zároveň aj ostatným občanom obce prišli pripomenúť symboliku fašiangov spevom, tancom, ale aj pochovávaním basy členovia OZ Hráči žijúci v Sušanoch a v blízkom okolí. Veruže bolo veselo pred budovou Zariadenia sociálnych služieb Náruč v Sušanoch. Folkloristi spievali známe, aj menej známe fašiangové piesne, zatancovali si a predviedli aj vtipné pochovávanie basy. Pred budovou ZSS bolo v druhý februárový deň chladno, ale dobrá nálada, spev a smiech zahriali všetkých prítomných na duši a vyčarili úsmev na tvárach. Ďakujeme účinkujúcim za krásny ľudovými tradíciami nasiaknutý podvečer!


Priložené fotografie