MDŽ s Fialôčkou

DSC_2794

Aj tento rok sme si začiatkom marca v našom zariadení nezabudli pripomenúť  sviatok všetkých žien - Medzinárodný deň žien. V priestoroch jedálne zaujali miesta klienti z prevádzky Sušany, a taktiež aj prevádzky Hrnčiarske Zalužany. Pekným pásmom piesní a básní prišli v tento sviatočný deň pozdraviť členovia spevokolu z Poltára. K spievaniu sa po krátkej chvíli pridali aj naše klientky.

Pani Vierka si veru zaspievala aj spoločne s členkami Fialôčky a pani Milka neodmietla veru ani pozvanie do tanca. Potom akční muži z Fialôčky rozdali všetkým prítomným ženám krásne červené karafiáty. No nezabudli sme odovzdať kvietky ani imobilným klientkam na izbách. Bolo to veľmi milé a veselé stretnutie a posedenie so spevom, ktoré opäť vyčarilo na tvárach našich žien krásne úsmevy.

Priložené fotografie